bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

NAJNOWSZE INFORMACJE

2021-05-24
Wyniki konkursu Silne NGO 21
2021-04-09
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Silne NGO 21” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2021-03-30
Silne NGO 21 - dokumenty związane z planowanym konkursem.
2021-03-26
Ważny komunikat dotyczący planowanego konkursu Silne NGO 21
2021-03-07
Silne NGO 21 - projekt na wsparcie organizacji z terenu Miasta Opola finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.16.1.2021.
2020-09-25
Wystartował konkurs na Wolontariusz i Koordynatora Roku w konkursie Korpusu Solidarności. Jeśli chcesz podziękować wolontariuszowi, docenić koordynatora zajmującego się wolontariatem to zapraszamy do udziału w Konkursie.
2020-05-22
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu „Kierunek FIO” 2020.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy